Deshollinadores de Mallorca. Especialistes en la neteja i escurada de xemeneies, estufes de llenya i calderes de gasoil.

La nostra tasca es justifica per la necessitat de prevenir emissions de gasos perilloses i incendis provocats per la creosota i el sutge. La creosota apareix a l’interior de la xemeneia com a subproducte de la combustió i és altament inflamable.

L’excés de sutge disminueix el rendiment calorífic, augmenta el consum de llenya i la contaminació. Els conductes de fum nets, milloren l’eficiència energètica de la llar de foc.

En les calderes de gasoil el sutge augmenta el consum de combustible i escurça la vida de la nostra caldera.

Som experts en xemeneies, pel que sempre estarem a la seva disposició per assessorar en el manteniment o reparació de la seva xemeneia o estufa de llenya.

Per què escurar la xemeneia?

Seguretat, salut i economia, tres bones raons per mantenir la xemeneia neta. Amb l’ús de la nostra xemeneia o estufa, els residus produïts per la combustió incompleta de la llenya es dipositen en els conductes de sortida de fums. Aquesta capa de sutge es va fent cada vegada més grossa, reduint considerablement el tir de la xemeneia.


L’acumulació de sutge i creosota és proporcional a la quantitat de llenya cremada, però hi ha molts factors que hi intervenen. La secció i traçat de la xemeneia, el tipus i grau d’humitat de la llenya o la qualitat de l’procés de combustió són factors determinants en la creació de creosotes.
Per tot això es recomana l’escurada un cop a l’any.

L’excés de sutge redueix la secció útil dels conductes d’evacuació de fums, empitjora l’eficiència energètica i produeix el retrocés de fums i emissions de gasos tòxics a l’interior de l’habitatge.

A les calderes de gasoil, el sutge que s’acumula al seu interior actua com un aïllant que impedeix l’intercanvi tèrmic amb l’aigua ,lo que produeix un increment en el consum de combustible.

Caldera gasoil antes de limpiar

A les estufes de pellets es requereix la neteja anual de la xemeneia i dels passos de fum. En la xemeneia es depositen cendres i subproductes de la combustió que l’obstrueixen i es pot arribar a taponar.

Xemeneia d’estufa de pellets obstruïda