Serveis


  • Escurada i neteja de tot tipus de xemeneies i estufes de llenya.

  • Inspecció de conductes de fum i ventilació.

  • Neteja de shunts de ventilació comunitaris.

  • Neteja i escurada de calderes de gasoil.

  • Retirada de nius i col·locació de malles metàl·liques per evitar la nidificació d’aus.


“Cuidem de no embrutar el seu habitatge”

El nostre objectiu és oferir el millor servei, per això ens preocupem de no embrutar el seu habitatge. Dediquem especial atenció a la preparació i protecció de tota la zona propera a la llar de foc, mantenint l’espai de treball net i ordenat per tal de minimitzar les possibles molèsties derivades del servei.


“Ràpids i eficaços”

Conscients de la molèstia que ocasiona el treball de escurada,  realitzem el servei amb la major rapidesa i eficiència possible, el que es tradueix en un menor trastorn per a vostè i uns preus molt ajustats


Seguretat en el treball

El sutge conté carbó juntament amb altres components com òxids, àcid sulfúric, residus de combustibles … etc. En la manipulació i neteja de xemeneies es fa imprescindible utilitzar els equips de protecció individual per a la prevenció i protecció contra els riscos laborals.